szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna26,11%.48200
.Redakcja1,07%.1981
.Rejestr zmian23,71%.43761
.Statystyka0,01%.25
.Statut Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego2,15%.3971
.Powitanie1,49%.2752
.Dane Teleadresowe1,80%.3320
.Status Prawny1,41%.2611
.Władze Spółki1,60%.2948
.Komórki Organizacyjne1,60%.2945
.Dokumenty0,17%.306
.Wyszukiwarka0,10%.186
.Statystyka2,12%.3916
.Przetarg na dostawę paliwa0,22%.402
.PRZETARG NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW BETONOWYCH0,13%.242
.Sprawa 21/2007 - wyniki przetargu dostawa produktów betonowych0,12%.215
.Przetarg na wyroby betonowe0,13%.237
.Sprawa 22/2007-wyniki przetargu dostawa produktów betonowych0,13%.239
.Przetarg na modernizacje sieci wodociągowej0,17%.308
.Przetarg na dostawę paliw płynnych0,21%.393
.Odpowiedz na zapytanie przetarg modern. wodoc.0,20%.363
.Dotyczy zamieszczenia siwz i umowy z poprawkami, przetarg modernizacja sieci wodoc.0,14%.260
.Odpowiedz na zapytania do przetargu mod. sieci wodoc.0,12%.218
.Wyniki przetargu na dostawę paliw 24/20040,14%.256
.Przetarg na pełnienie nadzoru inżynierskiego przy realizacji Projektu nr Z/2.32/III/3.1/264/05 p.n. \0,15%.281
.Odpowiedz na zapytanie i poprawiony wzór umoy przetarg na dostawe paliw płynnych0,11%.209
.Wyniki przetargu nadzór inzynierski 25/20070,14%.263
.Wyniki przetargu roboty budowlane w zakresie modernizacja sieci wodociągowej w m. pyrzyce 23/20070,14%.256
.Ogłoszenie o przetargu na dostawe samochodu asenizacyjnego 26/20070,18%.336
.Przetarg na dostawę zamiatarki0,16%.303
.Sprostowanie siwz - samochód asenizacyjny 26/20070,14%.252
.Odpowiedz na zapytania przetarg zamiatarka0,14%.251
.Zawiadomienie o wniesieniu protestu - sprawa 27/20070,13%.249
.Odpowiedz na protest0,13%.234
.Wyniki przetargu - sprawa 26/20070,14%.260
.Wyniki przetargu - sprawa 27/20070,15%.273
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę piasku i żwiru0,16%.301
.Ogłoszenie o przetagru nieograniczonym na dostawę cementu0,16%.295
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę kruszywa lekkiego0,13%.245
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę zbrojenia0,16%.304
.Wyniki przetargu na dostawę kruszywa lekkiego0,12%.226
.Wyniki przetagu na dostawe zbrojenia0,12%.218
.Wyniki przetagu na dostawę kruszyw0,12%.219
.Wyniki przetargu na dostawę cementu0,12%.217
.Ogłoszenie o przetagu na dostawę kruszyw 5/20080,16%.298
.OGŁOSZENIE PRZETARG NA DOSTAWE CEMENTU NR 6/20080,16%.288
.OGŁOSZENIE PRZETARG DOSTAWA KRUSZYWA LEKKIE NR 7/20080,16%.297
.Ogłoszenie przetarg zbrojenie 8/20080,24%.444
.Wyniki przetargu 5/2008 dostawa kruszyw0,13%.249
.Wyniki przetargu 6/2008 dostawa cementu0,14%.255
.Wyniki przetargu 7/2008 dostawa kruszyw lekkich0,14%.262
.Wyniki przetargu 8/2008 dostawa kratownicy0,16%.296
.9/2008 przetarg ograniczony na "Modernizacje oszyszczalni ścieków w m. Pyrzyce"0,30%.551
.Odpowiedz na zapytanie do przetargu na modernizacje oczyszczalni ścieków w m. Pyrzyce0,16%.289
.Sprawa 10/2008 - ogłoszenie o postępowaniu na zawarcie umowy ramowej - cement0,12%.229
.Sprawa 11/2008- dostawa piach umowa ramowa0,11%.205
.Sprawa 10/2008 unieważnienie postępowania0,13%.246
.Sprawa 11/2008 unieważnienie postepowania0,12%.229
.Sprawa 12/2008 przetarg nieograniczony na dostawe kruszywa lekkiego0,21%.394
.Sprawa 12/2008 unieważnienie postępowania0,17%.319
.Sprawa 1/2009 przetarg na dostawę wywrotki z żurawiem0,16%.301
.Sprawa3/2009 przetarg nieograniczony umowa ramowa na dostawe cementu0,14%.250
.Sprawa4/2009 dostawa paliwa0,14%.260
.Sprawa 2/2009 przetarg nieograniczony na zawarcie umowy ramowej na dostawy kruszyw0,12%.219
.Sprawa 4/2009 odpowiedz na zapytania do specyfikacji0,12%.213
.Sprawa 1/2009 wyniki przetargu0,13%.236
.Sprawa 2/2009 wyniki przetargu0,13%.234
.Sprawa 3/2009 wyniki przetargu0,12%.229
.Sprawa 4/2009 wyniki0,15%.280
.Sprawa 5/2009 przetarg na leasing0,21%.384
.Sprawa 6/2009 przetarg na dostawę kruszyw0,16%.295
.5/2009 wyniki0,12%.214
.7/2009 kredyt nieograniczony na udzielenie kredytu0,15%.285
.Sprawa 7/2009 protest0,13%.232
.7/2009 odpowiedz na protest i uniewaznienie postepowania0,13%.241
.Sprawa 9/2008 uniewaznienie przetargu0,15%.282
.1/2010 pretarg ubezpieczenie0,17%.311
.1/2010 odpowiedzi na pytania do przetargu II0,13%.232
.1/2010 informacja o wyborze oferty0,15%.282
.2/2010 przetarg nieograniczony na dostawę śmieciarki0,15%.273
.3/2010 leasing śmieciarki0,17%.305
.2/2010 wybór oferty dostawa samochodu uywanego śmieciarka0,11%.208
.3/2010 wybór oferty leasing0,13%.235
.4/2010 przetarg na dostawe paliw płynnych0,12%.225
.4/2010 unieważnienie postępowania0,11%.203
.5/2010 przetarg paliwo0,16%.294
.Odpowiedz na zapytanie do przetargu sprawa 5/20100,11%.199
.5/2010 unieważnienie przetargu0,13%.234
.Sprawa 4/2009 wyniki0,09%.165
.Sprawa 4/2009 wyniki0,09%.163
.Dzierżawa pawilonu0,14%.251
.Zmiana terminu składania ofert na dzierżawe pawilonu handlowego0,10%.192
.1/2011 - kredyt0,13%.241
.1/2011 - odpowiedź na zapytanie do przetargu kredyt0,11%.196
.2/2011 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu0,18%.333
.2/2011 odpowiedzi na zapytania do SIWZ0,09%.164
.2/2011 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia0,08%.156
.2/2011 zmiana treści siwz0,11%.204
.2/2011 odpowiedz nr 2 do zapytania do SIWZ0,10%.177
.1/2011 unieważnienie postępowania kredyt0,10%.184
.3/2011 kredyt0,16%.291
.2/2011 informacja o wyborze oferty0,13%.235
.Informacja dodatkowa kredyt0,13%.243
.3/2011 wybór oferty kredyt0,16%.298
.5/2011 przetarg nieograniczony ubezpieczenie0,17%.305
.5/2011 modyfikacja SIWZ0,13%.236
.5/2011 odpowiedź na zapyytanie do przetargu0,10%.181
.5/2011 wybór oferty0,16%.291
.PROCEDURA DOTYCZĄCA ZAWIERANIA UMÓW0,99%.1831
.Ogłoszenie Przetarg "Budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach"2/20120,26%.472
.Ogłoszenie Przetarg "Modernizacja oczyszcalni ścieków w Pyrzycach" 1/20120,33%.607
.Przetarg "Modernizacja oczyszcalni ścieków w Pyrzycach" dodanie załącznika0,23%.427
.1/2012 odpowiedzi na zapytania do SIWZ0,18%.324
.2/2012 odpowiedź na zapytania do siwz0,19%.349
.Przetarg "Modernizacja oczyszcalni ścieków" dodanie załączników P11-EL+AKP-10-2 tom 1 i tom 20,17%.315
.Przetarg "Modernizacja oczyszczalni ścieków" dodanie załącznika P5-KB+ ZR-10-02.pdf0,20%.361
.1/2012 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia0,12%.230
.1/2012 zmiana treści siwz0,17%.314
.1/2012 odpowiedź do zapytań do SIWZ II0,18%.324
.2/2012 odpowiedź do zapytań SIWZ II0,22%.399
.1/2012 ogloszenie o zmianie ogłoszenia II 28.02.20120,12%.227
.1/2012 zmiana treści SIWZ II 28.02.20120,13%.236
.2/2012 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28.02.20120,14%.256
.2/2012 zmiana SIWZ 28.02.20120,14%.254
.1/2012 Przetarg "Modernizacja oczyszczalni ścieków" dodanie załączników0,18%.326
.1/2012 odpowiedzi do zapytań do SIWZ III0,21%.383
.2/2012 odpowiedzi do zapytan SIWZ III0,13%.249
.2/2012 zmiana siwz 06.03.20120,15%.273
.1/2012 zmiana treści SIWZ III 07.03.20120,17%.322
.1/2012 odpowiedzi do zapytań SIWZ cz. IV0,20%.364
.2/2012 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,25%.466
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/20120,30%.552
.Zaproszenie do składania ofert: usługa dozoru mienia0,65%.1200
.Informacja o wyborze oferty na dozór mienia0,51%.938
.Zapytanie o cenę - inwentaryzacja cmentarza1,39%.2572
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw płynnych - siwz0,12%.215
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw płynnych - ogłoszenie0,15%.280
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia0,15%.280
.3/2012 zmiana siwz0,15%.274
.3/2012 zawiadomienie o wyborze oferty0,18%.335
.1/2013 ogłoszenie przetarg Dostawa na podstawie umowy leasingu operacyjnego nowego samochodu pogrzebowego - karawan0,11%.203
.1/2013 unieważnienie postępowania0,08%.140
.2/2013 ogłoszenie przetarg na dostawę na podstawie umowy leasingu operacyjnego nowego samochodu pogrzebowego - karawan0,09%.170
.2/2013 zapytanie do przetargu na dostawę samochodu pogrzebowego - karawan0,09%.158
.2/2013 zawiadomienie o wyborze oferty0,19%.349
.3/2013 Ogłoszenie.Postępowanie o udzilelenie zamówienia na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach0,18%.334
.3/2012 Ponownezamieszczenie załączników0,13%.248
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10.04.2013r.0,13%.248
.Odpowiedzi na zapytania do przetargu 10.04.2013r.0,12%.226
.Zmiana treści SIWZ10.04.2013r.0,11%.204
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II 15.04.20130,11%.211
.Zmiana treści SIWZ II 15.04.2013 3/20130,12%.220
.3/2013 zawiadomienie o wynikach postępowania0,17%.312
.Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Pyrzycach0,30%.563
.4/2013 Odpowiedzi na pytania cz.I - Modernizacja oczyszczalni ścieków0,16%.302
.Zmiana treści siwz nr 10,17%.308
.Informacja o unieważnieniu postępowania 4/20130,19%.358
.Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pyrzycach 5/20130,28%.515
.Ogłoszenie dostawa paliw płynnych 6/20130,15%.280
.Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pyrzycach 5/2013 - zmiana terminu0,26%.479
.6/2013 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty0,21%.387
.6/2013 Informacja o wyborze oferty - II0,18%.338
.Informacja o wyborze wykonawcy 5/20130,26%.472
.Informacja o udzieleniu zamówinia 5/20130,19%.352
.7/2013 ogłoszenie przetarg Ubezpieczenie0,19%.353
.7/2013 zmiana ogłoszenia0,15%.276
.7/2013 zmiana SIWZ0,13%.240
.7/2013 Ubezpieczenie zmiana SIWZ II0,11%.209
.7/2013 Ubezpieczenie - odpowiedzi na pytania0,13%.231
.7/2013 Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty - Ubezpieczenie0,14%.264
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw płynnych - siwz0,07%.126
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw płynnych - siwz0,07%.125
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw płynnych - siwz0,07%.125
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw płynnych - siwz0,07%.125
.Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych0,72%.1331
.Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego - wzór umowy0,47%.874
.Informacja o wyborze oferty Materiały promocyjne0,49%.901
.Komórki Organizacyjne0,41%.761
.Komórki Organizacyjne0,40%.738
.Komórki Organizacyjne0,40%.736
.Komórki Organizacyjne0,39%.725
.Komórki Organizacyjne0,39%.724
.Komórki Organizacyjne0,39%.724
.Komórki Organizacyjne0,39%.724
.Ogłoszenie dostawa paliw płynnych 6/20130,07%.132
.Ogłoszenie dostawa paliw płynnych 6/20130,07%.131
.Ogłoszenie dostawa paliw płynnych 6/20130,07%.131
.Ogłoszenie dostawa paliw płynnych 6/20130,07%.131
.Sprawa 5/2009 przetarg na leasing0,04%.75
.Ogłoszenie dostawa paliw płynnych 6/20130,06%.113
.1/2015 Dostawa paliw płynnych ogłoszenie0,12%.220
.1/2015 zmiana SIWZ oraz odpowiedż na zapytanie0,07%.127
.1/2015 zmiana siwz i odpowiedż do przetargu na dostawę paliw0,07%.132
.1/2015 Unieważnienie przetargu0,08%.148
.2/2015 dostawa paliw płynnych - ogłoszenie0,10%.176
.2/2015 odpowiedż na zapytanie0,09%.166
.2/2015 odpowiedź na zapytanie i zmiana siwz0,11%.198
.2/2015 zawiadomienie o wyborze oferty0,11%.199
.2/2015 uniewaznienie przetargu0,10%.178
.3/2015 ogłoszenie dostawa paliw płynnych0,11%.211
.3/2015 odpowiedż na pytanie do przetargu0,07%.131
.3/2015 zawiadomienie o wyborze0,08%.147
.4/2015 ogłoszenie przetarg ubezpieczenie0,10%.177
.Ogłoszenie dostawa paliw płynnych 6/20130,05%.99
.Ogłoszenie dostawa paliw płynnych 6/20130,05%.97
.Ogłoszenie dostawa paliw płynnych 6/20130,05%.96
.Ogłoszenie dostawa paliw płynnych 6/20130,05%.96
.4/2015 zmiana siwz0,07%.129
.4/2015 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia0,07%.138
.4/20158 odpowiedzi na pytania do SIWZ0,07%.136
.4/2015 odpowiedzi na zapytania do SIWZ II0,08%.140
.4/2015 zawiadomienie o wyborze oferty Ubezpieczenie0,08%.156
.Powitanie0,28%.519
.Powitanie0,28%.517
.1/2016 Ogłoszenie przetarg nieograniczony na "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę infrastruktury wod-kan w Pyrzycach0,12%.217
.1/2016 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 05.04.20160,09%.161
.1/2016 zmiana SIWZ, odpowiedzi na pytania Wykonawców0,10%.176
.1/2016 pytania i odpowiedzi do SIWZ II0,09%.165
.1/2016 zmiana SIWZ II0,10%.176
.1/2016 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,10%.188
.2/2012 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,03%.55
.2/2012 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,03%.53
.2/2012 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,03%.52
.2/2012 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,03%.52
.2/2012 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,03%.52
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/20120,02%.38
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/20120,02%.36
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/20120,02%.35
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/20120,02%.35
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/20120,02%.35
.Ogłoszenie o zamówieniu 2/20160,06%.105
.2/2016 dotyczy ponownego zamieszczenia na stronie SIWZ0,04%.67
.2/2016 dotyczy omyłki w numeracji punktów w SIWZ0,03%.48
.2/2016 informacja o zamieszczeniu odpowiedzi na pytania, zmiany siwz oraz zmiany ogłoszenia0,03%.57
.2/2016 informacja o zamieszczeniu odpowiedzi na pytania, zmianie SIWZ, zmianie ogłoszenia i załącznika nr 2.0,03%.61
.2/2016 informacja o zamieszczeniu odpowiedzi na pytania zmiana siwz III 25.11.20160,04%.74
.2/2016 informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust 5 PZP0,02%.46
.2/2016 unieważnienie przetargu0,03%.50
.3/2016 ogłoszenie o zamówieniu na dostawę samochodu z zabudowanym urządzeniem hakowym oraz żurawiem.0,07%.127
.3/2016 odpowiedz na pytania do przetargu0,03%.62
.3/2016 informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 Ustawy PZP0,03%.56
.3/2016 zawiadomienie o wyborze oferty0,04%.79
.1/2017 ogłoszenie o zamówieniu Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w. Brzesko gm. Pyrzyce0,08%.156
.2/2017 ogłoszenie o zamówieniu Usługa leasingu operacyjnego0,04%.80
.2/2017 leasing odpowiedź na pytania 20.01.20170,04%.82
.2/2017 odpowiedzi na pytania i zmiana siwz 20.01.20170,06%.107
.2/2017 odpowiedzi na pytania 23.01.20170,05%.94
.2/2017 odpowiedzi na pytania IV0,04%.73
.2/2017 zamieszczenie opisu przedmiotu leasingu z oferty dostawcy0,05%.96
.2/2017 odpowiedż na pytania V oraz zmiana SIWZ0,05%.88
.2/2017 odpowiedz 26.01.20170,04%.81
.2/2017 informacja na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy PZP0,04%.79
.2/2017 informacja o wyborze oferty0,06%.112
.1/2017 odpowiedzi na pytania do przetargu. 31.01.20170,06%.110
.1/2017 informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust. 5 PZP0,06%.102
.2/2012 odpowiedź do zapytań SIWZ II0,01%.21
.2/2012 odpowiedź do zapytań SIWZ II0,01%.19
.2/2012 odpowiedź do zapytań SIWZ II0,01%.18
.2/2012 odpowiedź do zapytań SIWZ II0,01%.18
.2/2012 odpowiedź do zapytań SIWZ II0,01%.18
.2/2011 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu0,01%.15
.2/2011 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu0,01%.13
.2/2011 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu0,01%.12
.2/2011 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu0,01%.12
.2/2011 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu0,01%.12
.3/2017 ogłoszenie dostawa paliw płynnych0,02%.32
.3/2017 informacja o wyniku postępowania0,00%.3
.4/2017 ogłoszenie usługa portierska0,02%.36
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 48200