szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna26,26%.50151
.Redakcja1,06%.2023
.Rejestr zmian23,62%.45111
.Statystyka0,01%.25
.Statut Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego2,11%.4032
.Powitanie1,47%.2815
.Dane Teleadresowe1,78%.3392
.Status Prawny1,40%.2667
.Władze Spółki1,57%.3006
.Komórki Organizacyjne1,57%.2998
.Dokumenty0,17%.324
.Wyszukiwarka0,10%.186
.Statystyka2,13%.4072
.Przetarg na dostawę paliwa0,21%.405
.PRZETARG NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW BETONOWYCH0,13%.245
.Sprawa 21/2007 - wyniki przetargu dostawa produktów betonowych0,11%.218
.Przetarg na wyroby betonowe0,13%.240
.Sprawa 22/2007-wyniki przetargu dostawa produktów betonowych0,13%.243
.Przetarg na modernizacje sieci wodociągowej0,16%.312
.Przetarg na dostawę paliw płynnych0,21%.395
.Odpowiedz na zapytanie przetarg modern. wodoc.0,19%.367
.Dotyczy zamieszczenia siwz i umowy z poprawkami, przetarg modernizacja sieci wodoc.0,14%.263
.Odpowiedz na zapytania do przetargu mod. sieci wodoc.0,12%.221
.Wyniki przetargu na dostawę paliw 24/20040,14%.258
.Przetarg na pełnienie nadzoru inżynierskiego przy realizacji Projektu nr Z/2.32/III/3.1/264/05 p.n. \0,15%.283
.Odpowiedz na zapytanie i poprawiony wzór umoy przetarg na dostawe paliw płynnych0,11%.211
.Wyniki przetargu nadzór inzynierski 25/20070,14%.265
.Wyniki przetargu roboty budowlane w zakresie modernizacja sieci wodociągowej w m. pyrzyce 23/20070,14%.258
.Ogłoszenie o przetargu na dostawe samochodu asenizacyjnego 26/20070,18%.338
.Przetarg na dostawę zamiatarki0,16%.306
.Sprostowanie siwz - samochód asenizacyjny 26/20070,13%.255
.Odpowiedz na zapytania przetarg zamiatarka0,13%.253
.Zawiadomienie o wniesieniu protestu - sprawa 27/20070,13%.251
.Odpowiedz na protest0,12%.236
.Wyniki przetargu - sprawa 26/20070,14%.262
.Wyniki przetargu - sprawa 27/20070,14%.275
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę piasku i żwiru0,16%.303
.Ogłoszenie o przetagru nieograniczonym na dostawę cementu0,16%.298
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę kruszywa lekkiego0,13%.247
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę zbrojenia0,16%.306
.Wyniki przetargu na dostawę kruszywa lekkiego0,12%.228
.Wyniki przetagu na dostawe zbrojenia0,12%.221
.Wyniki przetagu na dostawę kruszyw0,12%.221
.Wyniki przetargu na dostawę cementu0,11%.219
.Ogłoszenie o przetagu na dostawę kruszyw 5/20080,16%.300
.OGŁOSZENIE PRZETARG NA DOSTAWE CEMENTU NR 6/20080,15%.291
.OGŁOSZENIE PRZETARG DOSTAWA KRUSZYWA LEKKIE NR 7/20080,16%.302
.Ogłoszenie przetarg zbrojenie 8/20080,23%.447
.Wyniki przetargu 5/2008 dostawa kruszyw0,13%.252
.Wyniki przetargu 6/2008 dostawa cementu0,14%.258
.Wyniki przetargu 7/2008 dostawa kruszyw lekkich0,14%.264
.Wyniki przetargu 8/2008 dostawa kratownicy0,16%.298
.9/2008 przetarg ograniczony na "Modernizacje oszyszczalni ścieków w m. Pyrzyce"0,29%.554
.Odpowiedz na zapytanie do przetargu na modernizacje oczyszczalni ścieków w m. Pyrzyce0,15%.292
.Sprawa 10/2008 - ogłoszenie o postępowaniu na zawarcie umowy ramowej - cement0,12%.231
.Sprawa 11/2008- dostawa piach umowa ramowa0,11%.208
.Sprawa 10/2008 unieważnienie postępowania0,13%.249
.Sprawa 11/2008 unieważnienie postepowania0,12%.235
.Sprawa 12/2008 przetarg nieograniczony na dostawe kruszywa lekkiego0,21%.397
.Sprawa 12/2008 unieważnienie postępowania0,17%.322
.Sprawa 1/2009 przetarg na dostawę wywrotki z żurawiem0,16%.304
.Sprawa3/2009 przetarg nieograniczony umowa ramowa na dostawe cementu0,13%.252
.Sprawa4/2009 dostawa paliwa0,14%.263
.Sprawa 2/2009 przetarg nieograniczony na zawarcie umowy ramowej na dostawy kruszyw0,12%.223
.Sprawa 4/2009 odpowiedz na zapytania do specyfikacji0,11%.216
.Sprawa 1/2009 wyniki przetargu0,13%.240
.Sprawa 2/2009 wyniki przetargu0,12%.236
.Sprawa 3/2009 wyniki przetargu0,12%.231
.Sprawa 4/2009 wyniki0,15%.283
.Sprawa 5/2009 przetarg na leasing0,20%.387
.Sprawa 6/2009 przetarg na dostawę kruszyw0,16%.298
.5/2009 wyniki0,11%.217
.7/2009 kredyt nieograniczony na udzielenie kredytu0,15%.288
.Sprawa 7/2009 protest0,13%.245
.7/2009 odpowiedz na protest i uniewaznienie postepowania0,13%.244
.Sprawa 9/2008 uniewaznienie przetargu0,15%.286
.1/2010 pretarg ubezpieczenie0,16%.314
.1/2010 odpowiedzi na pytania do przetargu II0,12%.235
.1/2010 informacja o wyborze oferty0,15%.285
.2/2010 przetarg nieograniczony na dostawę śmieciarki0,14%.276
.3/2010 leasing śmieciarki0,16%.308
.2/2010 wybór oferty dostawa samochodu uywanego śmieciarka0,11%.210
.3/2010 wybór oferty leasing0,12%.238
.4/2010 przetarg na dostawe paliw płynnych0,12%.228
.4/2010 unieważnienie postępowania0,11%.206
.5/2010 przetarg paliwo0,16%.297
.Odpowiedz na zapytanie do przetargu sprawa 5/20100,11%.202
.5/2010 unieważnienie przetargu0,12%.237
.Sprawa 4/2009 wyniki0,09%.168
.Sprawa 4/2009 wyniki0,09%.166
.Dzierżawa pawilonu0,13%.253
.Zmiana terminu składania ofert na dzierżawe pawilonu handlowego0,10%.194
.1/2011 - kredyt0,13%.244
.1/2011 - odpowiedź na zapytanie do przetargu kredyt0,10%.199
.2/2011 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu0,18%.335
.2/2011 odpowiedzi na zapytania do SIWZ0,09%.167
.2/2011 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia0,08%.159
.2/2011 zmiana treści siwz0,11%.207
.2/2011 odpowiedz nr 2 do zapytania do SIWZ0,09%.180
.1/2011 unieważnienie postępowania kredyt0,10%.187
.3/2011 kredyt0,15%.294
.2/2011 informacja o wyborze oferty0,12%.238
.Informacja dodatkowa kredyt0,13%.245
.3/2011 wybór oferty kredyt0,16%.301
.5/2011 przetarg nieograniczony ubezpieczenie0,16%.308
.5/2011 modyfikacja SIWZ0,13%.239
.5/2011 odpowiedź na zapyytanie do przetargu0,10%.184
.5/2011 wybór oferty0,15%.295
.PROCEDURA DOTYCZĄCA ZAWIERANIA UMÓW1,00%.1906
.Ogłoszenie Przetarg "Budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach"2/20120,25%.475
.Ogłoszenie Przetarg "Modernizacja oczyszcalni ścieków w Pyrzycach" 1/20120,32%.611
.Przetarg "Modernizacja oczyszcalni ścieków w Pyrzycach" dodanie załącznika0,22%.429
.1/2012 odpowiedzi na zapytania do SIWZ0,17%.326
.2/2012 odpowiedź na zapytania do siwz0,18%.351
.Przetarg "Modernizacja oczyszcalni ścieków" dodanie załączników P11-EL+AKP-10-2 tom 1 i tom 20,17%.317
.Przetarg "Modernizacja oczyszczalni ścieków" dodanie załącznika P5-KB+ ZR-10-02.pdf0,19%.363
.1/2012 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia0,12%.232
.1/2012 zmiana treści siwz0,17%.316
.1/2012 odpowiedź do zapytań do SIWZ II0,17%.328
.2/2012 odpowiedź do zapytań SIWZ II0,21%.401
.1/2012 ogloszenie o zmianie ogłoszenia II 28.02.20120,12%.231
.1/2012 zmiana treści SIWZ II 28.02.20120,13%.240
.2/2012 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28.02.20120,14%.260
.2/2012 zmiana SIWZ 28.02.20120,14%.258
.1/2012 Przetarg "Modernizacja oczyszczalni ścieków" dodanie załączników0,17%.331
.1/2012 odpowiedzi do zapytań do SIWZ III0,20%.388
.2/2012 odpowiedzi do zapytan SIWZ III0,13%.253
.2/2012 zmiana siwz 06.03.20120,15%.277
.1/2012 zmiana treści SIWZ III 07.03.20120,17%.326
.1/2012 odpowiedzi do zapytań SIWZ cz. IV0,19%.369
.2/2012 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,25%.474
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/20120,29%.555
.Zaproszenie do składania ofert: usługa dozoru mienia0,63%.1210
.Informacja o wyborze oferty na dozór mienia0,50%.948
.Zapytanie o cenę - inwentaryzacja cmentarza1,36%.2604
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw płynnych - siwz0,11%.217
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw płynnych - ogłoszenie0,15%.282
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia0,15%.284
.3/2012 zmiana siwz0,14%.276
.3/2012 zawiadomienie o wyborze oferty0,18%.340
.1/2013 ogłoszenie przetarg Dostawa na podstawie umowy leasingu operacyjnego nowego samochodu pogrzebowego - karawan0,11%.207
.1/2013 unieważnienie postępowania0,07%.142
.2/2013 ogłoszenie przetarg na dostawę na podstawie umowy leasingu operacyjnego nowego samochodu pogrzebowego - karawan0,09%.173
.2/2013 zapytanie do przetargu na dostawę samochodu pogrzebowego - karawan0,08%.161
.2/2013 zawiadomienie o wyborze oferty0,19%.356
.3/2013 Ogłoszenie.Postępowanie o udzilelenie zamówienia na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach0,18%.337
.3/2012 Ponownezamieszczenie załączników0,13%.254
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10.04.2013r.0,13%.253
.Odpowiedzi na zapytania do przetargu 10.04.2013r.0,12%.230
.Zmiana treści SIWZ10.04.2013r.0,11%.206
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II 15.04.20130,11%.214
.Zmiana treści SIWZ II 15.04.2013 3/20130,12%.223
.3/2013 zawiadomienie o wynikach postępowania0,17%.318
.Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Pyrzycach0,30%.568
.4/2013 Odpowiedzi na pytania cz.I - Modernizacja oczyszczalni ścieków0,16%.306
.Zmiana treści siwz nr 10,16%.314
.Informacja o unieważnieniu postępowania 4/20130,19%.363
.Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pyrzycach 5/20130,27%.520
.Ogłoszenie dostawa paliw płynnych 6/20130,15%.284
.Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pyrzycach 5/2013 - zmiana terminu0,25%.483
.6/2013 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty0,21%.395
.6/2013 Informacja o wyborze oferty - II0,18%.344
.Informacja o wyborze wykonawcy 5/20130,25%.479
.Informacja o udzieleniu zamówinia 5/20130,19%.360
.7/2013 ogłoszenie przetarg Ubezpieczenie0,19%.360
.7/2013 zmiana ogłoszenia0,15%.281
.7/2013 zmiana SIWZ0,13%.245
.7/2013 Ubezpieczenie zmiana SIWZ II0,11%.214
.7/2013 Ubezpieczenie - odpowiedzi na pytania0,12%.238
.7/2013 Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty - Ubezpieczenie0,14%.270
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw płynnych - siwz0,07%.128
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw płynnych - siwz0,07%.127
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw płynnych - siwz0,07%.127
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw płynnych - siwz0,07%.127
.Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych0,73%.1393
.Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego - wzór umowy0,49%.929
.Informacja o wyborze oferty Materiały promocyjne0,50%.946
.Komórki Organizacyjne0,43%.814
.Komórki Organizacyjne0,41%.791
.Komórki Organizacyjne0,41%.789
.Komórki Organizacyjne0,41%.778
.Komórki Organizacyjne0,41%.777
.Komórki Organizacyjne0,41%.777
.Komórki Organizacyjne0,41%.777
.Ogłoszenie dostawa paliw płynnych 6/20130,07%.136
.Ogłoszenie dostawa paliw płynnych 6/20130,07%.135
.Ogłoszenie dostawa paliw płynnych 6/20130,07%.135
.Ogłoszenie dostawa paliw płynnych 6/20130,07%.135
.Sprawa 5/2009 przetarg na leasing0,04%.78
.Ogłoszenie dostawa paliw płynnych 6/20130,06%.117
.1/2015 Dostawa paliw płynnych ogłoszenie0,12%.226
.1/2015 zmiana SIWZ oraz odpowiedż na zapytanie0,07%.137
.1/2015 zmiana siwz i odpowiedż do przetargu na dostawę paliw0,08%.149
.1/2015 Unieważnienie przetargu0,08%.162
.2/2015 dostawa paliw płynnych - ogłoszenie0,10%.193
.2/2015 odpowiedż na zapytanie0,10%.182
.2/2015 odpowiedź na zapytanie i zmiana siwz0,11%.211
.2/2015 zawiadomienie o wyborze oferty0,11%.214
.2/2015 uniewaznienie przetargu0,10%.193
.3/2015 ogłoszenie dostawa paliw płynnych0,12%.222
.3/2015 odpowiedż na pytanie do przetargu0,08%.146
.3/2015 zawiadomienie o wyborze0,09%.164
.4/2015 ogłoszenie przetarg ubezpieczenie0,10%.193
.Ogłoszenie dostawa paliw płynnych 6/20130,05%.103
.Ogłoszenie dostawa paliw płynnych 6/20130,05%.101
.Ogłoszenie dostawa paliw płynnych 6/20130,05%.100
.Ogłoszenie dostawa paliw płynnych 6/20130,05%.100
.4/2015 zmiana siwz0,08%.144
.4/2015 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia0,08%.149
.4/20158 odpowiedzi na pytania do SIWZ0,07%.143
.4/2015 odpowiedzi na zapytania do SIWZ II0,08%.156
.4/2015 zawiadomienie o wyborze oferty Ubezpieczenie0,09%.171
.Powitanie0,30%.582
.Powitanie0,30%.580
.1/2016 Ogłoszenie przetarg nieograniczony na "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę infrastruktury wod-kan w Pyrzycach0,12%.235
.1/2016 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 05.04.20160,09%.181
.1/2016 zmiana SIWZ, odpowiedzi na pytania Wykonawców0,10%.194
.1/2016 pytania i odpowiedzi do SIWZ II0,10%.182
.1/2016 zmiana SIWZ II0,10%.198
.1/2016 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,11%.217
.2/2012 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,03%.63
.2/2012 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,03%.61
.2/2012 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,03%.60
.2/2012 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,03%.60
.2/2012 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,03%.60
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/20120,02%.41
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/20120,02%.39
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/20120,02%.38
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/20120,02%.38
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/20120,02%.38
.Ogłoszenie o zamówieniu 2/20160,07%.126
.2/2016 dotyczy ponownego zamieszczenia na stronie SIWZ0,04%.85
.2/2016 dotyczy omyłki w numeracji punktów w SIWZ0,03%.65
.2/2016 informacja o zamieszczeniu odpowiedzi na pytania, zmiany siwz oraz zmiany ogłoszenia0,04%.76
.2/2016 informacja o zamieszczeniu odpowiedzi na pytania, zmianie SIWZ, zmianie ogłoszenia i załącznika nr 2.0,04%.76
.2/2016 informacja o zamieszczeniu odpowiedzi na pytania zmiana siwz III 25.11.20160,05%.92
.2/2016 informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust 5 PZP0,03%.59
.2/2016 unieważnienie przetargu0,03%.60
.3/2016 ogłoszenie o zamówieniu na dostawę samochodu z zabudowanym urządzeniem hakowym oraz żurawiem.0,07%.138
.3/2016 odpowiedz na pytania do przetargu0,04%.81
.3/2016 informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 Ustawy PZP0,04%.68
.3/2016 zawiadomienie o wyborze oferty0,05%.95
.1/2017 ogłoszenie o zamówieniu Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w. Brzesko gm. Pyrzyce0,09%.172
.2/2017 ogłoszenie o zamówieniu Usługa leasingu operacyjnego0,05%.94
.2/2017 leasing odpowiedź na pytania 20.01.20170,05%.96
.2/2017 odpowiedzi na pytania i zmiana siwz 20.01.20170,06%.121
.2/2017 odpowiedzi na pytania 23.01.20170,06%.109
.2/2017 odpowiedzi na pytania IV0,05%.92
.2/2017 zamieszczenie opisu przedmiotu leasingu z oferty dostawcy0,06%.111
.2/2017 odpowiedż na pytania V oraz zmiana SIWZ0,06%.107
.2/2017 odpowiedz 26.01.20170,05%.100
.2/2017 informacja na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy PZP0,05%.99
.2/2017 informacja o wyborze oferty0,07%.138
.1/2017 odpowiedzi na pytania do przetargu. 31.01.20170,07%.132
.1/2017 informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust. 5 PZP0,07%.135
.2/2012 odpowiedź do zapytań SIWZ II0,01%.23
.2/2012 odpowiedź do zapytań SIWZ II0,01%.21
.2/2012 odpowiedź do zapytań SIWZ II0,01%.20
.2/2012 odpowiedź do zapytań SIWZ II0,01%.20
.2/2012 odpowiedź do zapytań SIWZ II0,01%.20
.2/2011 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu0,01%.17
.2/2011 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu0,01%.15
.2/2011 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu0,01%.14
.2/2011 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu0,01%.14
.2/2011 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu0,01%.14
.3/2017 ogłoszenie dostawa paliw płynnych0,03%.61
.3/2017 informacja o wyniku postępowania0,02%.30
.4/2017 ogłoszenie usługa portierska0,03%.65
.4/2017 usługa portierska - informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust 5 PZP.0,02%.35
.4/2017 informacja o wyniku postępowania - wybór najkorzystniejszej oferty.0,02%.34
.Sprawa 7/2009 protest0,01%.11
.Sprawa 7/2009 protest0,00%.9
.Sprawa 7/2009 protest0,00%.8
.Sprawa 7/2009 protest0,00%.8
.Sprawa 7/2009 protest0,00%.5
.Sprawa 7/2009 protest0,00%.3
.Sprawa 7/2009 protest0,00%.2
.Sprawa 7/2009 protest0,00%.2
.Sprawa 7/2009 protest0,00%.2
.Sprawa 7/2009 protest0,00%.2
.4/2017 informacja o wyniku postępowania - wybór najkorzystniejszej oferty.0,01%.10
.4/2017 informacja o wyniku postępowania - wybór najkorzystniejszej oferty.0,00%.8
.4/2017 informacja o wyniku postępowania - wybór najkorzystniejszej oferty.0,00%.7
.4/2017 informacja o wyniku postępowania - wybór najkorzystniejszej oferty.0,00%.7
.4/2017 informacja o wyniku postępowania - wybór najkorzystniejszej oferty.0,00%.7
.4/2017 informacja o wyniku postępowania - wybór najkorzystniejszej oferty.0,00%.7
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 50151