szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna25,78%.46681
.Redakcja1,08%.1957
.Rejestr zmian23,89%.43250
.Statystyka0,01%.25
.Statut Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego2,18%.3943
.Powitanie1,50%.2718
.Dane Teleadresowe1,82%.3295
.Status Prawny1,43%.2584
.Władze Spółki1,61%.2915
.Komórki Organizacyjne1,61%.2915
.Dokumenty0,16%.283
.Wyszukiwarka0,10%.186
.Statystyka2,13%.3855
.Przetarg na dostawę paliwa0,22%.400
.PRZETARG NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW BETONOWYCH0,13%.240
.Sprawa 21/2007 - wyniki przetargu dostawa produktów betonowych0,12%.214
.Przetarg na wyroby betonowe0,13%.236
.Sprawa 22/2007-wyniki przetargu dostawa produktów betonowych0,13%.238
.Przetarg na modernizacje sieci wodociągowej0,17%.307
.Przetarg na dostawę paliw płynnych0,22%.391
.Odpowiedz na zapytanie przetarg modern. wodoc.0,20%.362
.Dotyczy zamieszczenia siwz i umowy z poprawkami, przetarg modernizacja sieci wodoc.0,14%.259
.Odpowiedz na zapytania do przetargu mod. sieci wodoc.0,12%.217
.Wyniki przetargu na dostawę paliw 24/20040,14%.255
.Przetarg na pełnienie nadzoru inżynierskiego przy realizacji Projektu nr Z/2.32/III/3.1/264/05 p.n. \0,15%.278
.Odpowiedz na zapytanie i poprawiony wzór umoy przetarg na dostawe paliw płynnych0,11%.208
.Wyniki przetargu nadzór inzynierski 25/20070,14%.262
.Wyniki przetargu roboty budowlane w zakresie modernizacja sieci wodociągowej w m. pyrzyce 23/20070,14%.255
.Ogłoszenie o przetargu na dostawe samochodu asenizacyjnego 26/20070,19%.335
.Przetarg na dostawę zamiatarki0,17%.299
.Sprostowanie siwz - samochód asenizacyjny 26/20070,14%.251
.Odpowiedz na zapytania przetarg zamiatarka0,14%.250
.Zawiadomienie o wniesieniu protestu - sprawa 27/20070,14%.248
.Odpowiedz na protest0,13%.231
.Wyniki przetargu - sprawa 26/20070,14%.259
.Wyniki przetargu - sprawa 27/20070,15%.271
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę piasku i żwiru0,17%.300
.Ogłoszenie o przetagru nieograniczonym na dostawę cementu0,16%.294
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę kruszywa lekkiego0,13%.243
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę zbrojenia0,17%.302
.Wyniki przetargu na dostawę kruszywa lekkiego0,12%.225
.Wyniki przetagu na dostawe zbrojenia0,12%.217
.Wyniki przetagu na dostawę kruszyw0,12%.218
.Wyniki przetargu na dostawę cementu0,12%.216
.Ogłoszenie o przetagu na dostawę kruszyw 5/20080,16%.297
.OGŁOSZENIE PRZETARG NA DOSTAWE CEMENTU NR 6/20080,16%.286
.OGŁOSZENIE PRZETARG DOSTAWA KRUSZYWA LEKKIE NR 7/20080,16%.296
.Ogłoszenie przetarg zbrojenie 8/20080,24%.442
.Wyniki przetargu 5/2008 dostawa kruszyw0,14%.248
.Wyniki przetargu 6/2008 dostawa cementu0,14%.254
.Wyniki przetargu 7/2008 dostawa kruszyw lekkich0,14%.261
.Wyniki przetargu 8/2008 dostawa kratownicy0,16%.295
.9/2008 przetarg ograniczony na "Modernizacje oszyszczalni ścieków w m. Pyrzyce"0,30%.550
.Odpowiedz na zapytanie do przetargu na modernizacje oczyszczalni ścieków w m. Pyrzyce0,16%.289
.Sprawa 10/2008 - ogłoszenie o postępowaniu na zawarcie umowy ramowej - cement0,13%.228
.Sprawa 11/2008- dostawa piach umowa ramowa0,11%.204
.Sprawa 10/2008 unieważnienie postępowania0,14%.245
.Sprawa 11/2008 unieważnienie postepowania0,13%.228
.Sprawa 12/2008 przetarg nieograniczony na dostawe kruszywa lekkiego0,22%.393
.Sprawa 12/2008 unieważnienie postępowania0,18%.318
.Sprawa 1/2009 przetarg na dostawę wywrotki z żurawiem0,17%.300
.Sprawa3/2009 przetarg nieograniczony umowa ramowa na dostawe cementu0,14%.249
.Sprawa4/2009 dostawa paliwa0,14%.259
.Sprawa 2/2009 przetarg nieograniczony na zawarcie umowy ramowej na dostawy kruszyw0,12%.218
.Sprawa 4/2009 odpowiedz na zapytania do specyfikacji0,12%.213
.Sprawa 1/2009 wyniki przetargu0,13%.235
.Sprawa 2/2009 wyniki przetargu0,13%.233
.Sprawa 3/2009 wyniki przetargu0,13%.228
.Sprawa 4/2009 wyniki0,15%.279
.Sprawa 5/2009 przetarg na leasing0,21%.383
.Sprawa 6/2009 przetarg na dostawę kruszyw0,16%.294
.5/2009 wyniki0,12%.213
.7/2009 kredyt nieograniczony na udzielenie kredytu0,16%.284
.Sprawa 7/2009 protest0,13%.231
.7/2009 odpowiedz na protest i uniewaznienie postepowania0,13%.240
.Sprawa 9/2008 uniewaznienie przetargu0,16%.281
.1/2010 pretarg ubezpieczenie0,17%.310
.1/2010 odpowiedzi na pytania do przetargu II0,13%.231
.1/2010 informacja o wyborze oferty0,16%.281
.2/2010 przetarg nieograniczony na dostawę śmieciarki0,15%.271
.3/2010 leasing śmieciarki0,17%.300
.2/2010 wybór oferty dostawa samochodu uywanego śmieciarka0,11%.205
.3/2010 wybór oferty leasing0,13%.232
.4/2010 przetarg na dostawe paliw płynnych0,12%.224
.4/2010 unieważnienie postępowania0,11%.202
.5/2010 przetarg paliwo0,16%.293
.Odpowiedz na zapytanie do przetargu sprawa 5/20100,11%.198
.5/2010 unieważnienie przetargu0,13%.233
.Sprawa 4/2009 wyniki0,09%.164
.Sprawa 4/2009 wyniki0,09%.162
.Dzierżawa pawilonu0,14%.250
.Zmiana terminu składania ofert na dzierżawe pawilonu handlowego0,10%.190
.1/2011 - kredyt0,13%.240
.1/2011 - odpowiedź na zapytanie do przetargu kredyt0,11%.195
.2/2011 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu0,18%.330
.2/2011 odpowiedzi na zapytania do SIWZ0,09%.163
.2/2011 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia0,09%.155
.2/2011 zmiana treści siwz0,11%.203
.2/2011 odpowiedz nr 2 do zapytania do SIWZ0,10%.176
.1/2011 unieważnienie postępowania kredyt0,10%.183
.3/2011 kredyt0,16%.290
.2/2011 informacja o wyborze oferty0,13%.234
.Informacja dodatkowa kredyt0,13%.242
.3/2011 wybór oferty kredyt0,16%.297
.5/2011 przetarg nieograniczony ubezpieczenie0,17%.305
.5/2011 modyfikacja SIWZ0,13%.235
.5/2011 odpowiedź na zapyytanie do przetargu0,10%.180
.5/2011 wybór oferty0,16%.290
.PROCEDURA DOTYCZĄCA ZAWIERANIA UMÓW0,99%.1792
.Ogłoszenie Przetarg "Budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach"2/20120,26%.471
.Ogłoszenie Przetarg "Modernizacja oczyszcalni ścieków w Pyrzycach" 1/20120,33%.604
.Przetarg "Modernizacja oczyszcalni ścieków w Pyrzycach" dodanie załącznika0,24%.426
.1/2012 odpowiedzi na zapytania do SIWZ0,18%.323
.2/2012 odpowiedź na zapytania do siwz0,19%.348
.Przetarg "Modernizacja oczyszcalni ścieków" dodanie załączników P11-EL+AKP-10-2 tom 1 i tom 20,17%.314
.Przetarg "Modernizacja oczyszczalni ścieków" dodanie załącznika P5-KB+ ZR-10-02.pdf0,20%.359
.1/2012 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia0,13%.229
.1/2012 zmiana treści siwz0,17%.311
.1/2012 odpowiedź do zapytań do SIWZ II0,18%.323
.2/2012 odpowiedź do zapytań SIWZ II0,22%.397
.1/2012 ogloszenie o zmianie ogłoszenia II 28.02.20120,12%.226
.1/2012 zmiana treści SIWZ II 28.02.20120,13%.234
.2/2012 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28.02.20120,14%.255
.2/2012 zmiana SIWZ 28.02.20120,14%.254
.1/2012 Przetarg "Modernizacja oczyszczalni ścieków" dodanie załączników0,18%.325
.1/2012 odpowiedzi do zapytań do SIWZ III0,21%.382
.2/2012 odpowiedzi do zapytan SIWZ III0,14%.247
.2/2012 zmiana siwz 06.03.20120,15%.273
.1/2012 zmiana treści SIWZ III 07.03.20120,18%.320
.1/2012 odpowiedzi do zapytań SIWZ cz. IV0,20%.364
.2/2012 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,25%.456
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/20120,30%.551
.Zaproszenie do składania ofert: usługa dozoru mienia0,66%.1197
.Informacja o wyborze oferty na dozór mienia0,52%.934
.Zapytanie o cenę - inwentaryzacja cmentarza1,40%.2540
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw płynnych - siwz0,12%.213
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw płynnych - ogłoszenie0,15%.278
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia0,15%.280
.3/2012 zmiana siwz0,15%.273
.3/2012 zawiadomienie o wyborze oferty0,18%.332
.1/2013 ogłoszenie przetarg Dostawa na podstawie umowy leasingu operacyjnego nowego samochodu pogrzebowego - karawan0,11%.203
.1/2013 unieważnienie postępowania0,08%.139
.2/2013 ogłoszenie przetarg na dostawę na podstawie umowy leasingu operacyjnego nowego samochodu pogrzebowego - karawan0,09%.168
.2/2013 zapytanie do przetargu na dostawę samochodu pogrzebowego - karawan0,09%.156
.2/2013 zawiadomienie o wyborze oferty0,19%.346
.3/2013 Ogłoszenie.Postępowanie o udzilelenie zamówienia na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach0,18%.333
.3/2012 Ponownezamieszczenie załączników0,14%.246
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10.04.2013r.0,14%.246
.Odpowiedzi na zapytania do przetargu 10.04.2013r.0,12%.225
.Zmiana treści SIWZ10.04.2013r.0,11%.203
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II 15.04.20130,12%.210
.Zmiana treści SIWZ II 15.04.2013 3/20130,12%.219
.3/2013 zawiadomienie o wynikach postępowania0,17%.309
.Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Pyrzycach0,31%.560
.4/2013 Odpowiedzi na pytania cz.I - Modernizacja oczyszczalni ścieków0,17%.300
.Zmiana treści siwz nr 10,17%.305
.Informacja o unieważnieniu postępowania 4/20130,20%.354
.Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pyrzycach 5/20130,28%.513
.Ogłoszenie dostawa paliw płynnych 6/20130,15%.279
.Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pyrzycach 5/2013 - zmiana terminu0,26%.474
.6/2013 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty0,21%.382
.6/2013 Informacja o wyborze oferty - II0,19%.336
.Informacja o wyborze wykonawcy 5/20130,26%.469
.Informacja o udzieleniu zamówinia 5/20130,19%.347
.7/2013 ogłoszenie przetarg Ubezpieczenie0,19%.352
.7/2013 zmiana ogłoszenia0,15%.275
.7/2013 zmiana SIWZ0,13%.238
.7/2013 Ubezpieczenie zmiana SIWZ II0,11%.208
.7/2013 Ubezpieczenie - odpowiedzi na pytania0,13%.229
.7/2013 Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty - Ubezpieczenie0,14%.261
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw płynnych - siwz0,07%.124
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw płynnych - siwz0,07%.123
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw płynnych - siwz0,07%.123
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw płynnych - siwz0,07%.123
.Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych0,72%.1307
.Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego - wzór umowy0,47%.849
.Informacja o wyborze oferty Materiały promocyjne0,49%.882
.Komórki Organizacyjne0,40%.731
.Komórki Organizacyjne0,39%.708
.Komórki Organizacyjne0,39%.706
.Komórki Organizacyjne0,38%.695
.Komórki Organizacyjne0,38%.694
.Komórki Organizacyjne0,38%.694
.Komórki Organizacyjne0,38%.694
.Ogłoszenie dostawa paliw płynnych 6/20130,07%.131
.Ogłoszenie dostawa paliw płynnych 6/20130,07%.130
.Ogłoszenie dostawa paliw płynnych 6/20130,07%.130
.Ogłoszenie dostawa paliw płynnych 6/20130,07%.130
.Sprawa 5/2009 przetarg na leasing0,04%.74
.Ogłoszenie dostawa paliw płynnych 6/20130,06%.112
.1/2015 Dostawa paliw płynnych ogłoszenie0,12%.214
.1/2015 zmiana SIWZ oraz odpowiedż na zapytanie0,07%.122
.1/2015 zmiana siwz i odpowiedż do przetargu na dostawę paliw0,07%.125
.1/2015 Unieważnienie przetargu0,08%.139
.2/2015 dostawa paliw płynnych - ogłoszenie0,09%.166
.2/2015 odpowiedż na zapytanie0,09%.161
.2/2015 odpowiedź na zapytanie i zmiana siwz0,11%.191
.2/2015 zawiadomienie o wyborze oferty0,10%.190
.2/2015 uniewaznienie przetargu0,10%.173
.3/2015 ogłoszenie dostawa paliw płynnych0,11%.197
.3/2015 odpowiedż na pytanie do przetargu0,07%.123
.3/2015 zawiadomienie o wyborze0,07%.134
.4/2015 ogłoszenie przetarg ubezpieczenie0,09%.165
.Ogłoszenie dostawa paliw płynnych 6/20130,05%.98
.Ogłoszenie dostawa paliw płynnych 6/20130,05%.96
.Ogłoszenie dostawa paliw płynnych 6/20130,05%.95
.Ogłoszenie dostawa paliw płynnych 6/20130,05%.95
.4/2015 zmiana siwz0,07%.122
.4/2015 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia0,07%.132
.4/20158 odpowiedzi na pytania do SIWZ0,07%.128
.4/2015 odpowiedzi na zapytania do SIWZ II0,07%.132
.4/2015 zawiadomienie o wyborze oferty Ubezpieczenie0,08%.145
.Powitanie0,27%.485
.Powitanie0,27%.483
.1/2016 Ogłoszenie przetarg nieograniczony na "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę infrastruktury wod-kan w Pyrzycach0,11%.206
.1/2016 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 05.04.20160,09%.155
.1/2016 zmiana SIWZ, odpowiedzi na pytania Wykonawców0,09%.166
.1/2016 pytania i odpowiedzi do SIWZ II0,09%.156
.1/2016 zmiana SIWZ II0,09%.167
.1/2016 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,10%.178
.2/2012 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,02%.45
.2/2012 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,02%.43
.2/2012 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,02%.42
.2/2012 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,02%.42
.2/2012 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,02%.42
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/20120,02%.37
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/20120,02%.35
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/20120,02%.34
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/20120,02%.34
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/20120,02%.34
.Ogłoszenie o zamówieniu 2/20160,05%.97
.2/2016 dotyczy ponownego zamieszczenia na stronie SIWZ0,03%.62
.2/2016 dotyczy omyłki w numeracji punktów w SIWZ0,02%.45
.2/2016 informacja o zamieszczeniu odpowiedzi na pytania, zmiany siwz oraz zmiany ogłoszenia0,03%.52
.2/2016 informacja o zamieszczeniu odpowiedzi na pytania, zmianie SIWZ, zmianie ogłoszenia i załącznika nr 2.0,03%.56
.2/2016 informacja o zamieszczeniu odpowiedzi na pytania zmiana siwz III 25.11.20160,04%.69
.2/2016 informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust 5 PZP0,02%.41
.2/2016 unieważnienie przetargu0,02%.44
.3/2016 ogłoszenie o zamówieniu na dostawę samochodu z zabudowanym urządzeniem hakowym oraz żurawiem.0,06%.115
.3/2016 odpowiedz na pytania do przetargu0,03%.55
.3/2016 informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 Ustawy PZP0,03%.48
.3/2016 zawiadomienie o wyborze oferty0,04%.71
.1/2017 ogłoszenie o zamówieniu Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w. Brzesko gm. Pyrzyce0,08%.147
.2/2017 ogłoszenie o zamówieniu Usługa leasingu operacyjnego0,04%.65
.2/2017 leasing odpowiedź na pytania 20.01.20170,04%.76
.2/2017 odpowiedzi na pytania i zmiana siwz 20.01.20170,05%.97
.2/2017 odpowiedzi na pytania 23.01.20170,05%.85
.2/2017 odpowiedzi na pytania IV0,04%.65
.2/2017 zamieszczenie opisu przedmiotu leasingu z oferty dostawcy0,05%.88
.2/2017 odpowiedż na pytania V oraz zmiana SIWZ0,05%.84
.2/2017 odpowiedz 26.01.20170,04%.74
.2/2017 informacja na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy PZP0,04%.71
.2/2017 informacja o wyborze oferty0,06%.100
.1/2017 odpowiedzi na pytania do przetargu. 31.01.20170,05%.95
.1/2017 informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust. 5 PZP0,05%.91
.2/2012 odpowiedź do zapytań SIWZ II0,01%.19
.2/2012 odpowiedź do zapytań SIWZ II0,01%.17
.2/2012 odpowiedź do zapytań SIWZ II0,01%.16
.2/2012 odpowiedź do zapytań SIWZ II0,01%.16
.2/2012 odpowiedź do zapytań SIWZ II0,01%.16
.2/2011 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu0,01%.12
.2/2011 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu0,01%.10
.2/2011 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu0,00%.9
.2/2011 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu0,00%.9
.2/2011 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu0,00%.9
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 46681