szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna25,87%.58160
.Redakcja0,95%.2135
.Rejestr zmian23,14%.52014
.Statystyka0,01%.25
.Statut Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego1,89%.4243
.Powitanie1,33%.2998
.Dane Teleadresowe1,59%.3577
.Status Prawny1,27%.2860
.Władze Spółki1,43%.3210
.Komórki Organizacyjne1,45%.3249
.Dokumenty0,19%.437
.Wyszukiwarka0,08%.189
.Statystyka2,05%.4612
.Przetarg na dostawę paliwa0,19%.416
.PRZETARG NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW BETONOWYCH0,11%.255
.Sprawa 21/2007 - wyniki przetargu dostawa produktów betonowych0,10%.227
.Przetarg na wyroby betonowe0,11%.251
.Sprawa 22/2007-wyniki przetargu dostawa produktów betonowych0,11%.252
.Przetarg na modernizacje sieci wodociągowej0,14%.322
.Przetarg na dostawę paliw płynnych0,18%.405
.Odpowiedz na zapytanie przetarg modern. wodoc.0,17%.378
.Dotyczy zamieszczenia siwz i umowy z poprawkami, przetarg modernizacja sieci wodoc.0,12%.272
.Odpowiedz na zapytania do przetargu mod. sieci wodoc.0,10%.231
.Wyniki przetargu na dostawę paliw 24/20040,12%.268
.Przetarg na pełnienie nadzoru inżynierskiego przy realizacji Projektu nr Z/2.32/III/3.1/264/05 p.n. \0,13%.293
.Odpowiedz na zapytanie i poprawiony wzór umoy przetarg na dostawe paliw płynnych0,10%.223
.Wyniki przetargu nadzór inzynierski 25/20070,12%.276
.Wyniki przetargu roboty budowlane w zakresie modernizacja sieci wodociągowej w m. pyrzyce 23/20070,12%.271
.Ogłoszenie o przetargu na dostawe samochodu asenizacyjnego 26/20070,15%.347
.Przetarg na dostawę zamiatarki0,14%.316
.Sprostowanie siwz - samochód asenizacyjny 26/20070,12%.264
.Odpowiedz na zapytania przetarg zamiatarka0,12%.262
.Zawiadomienie o wniesieniu protestu - sprawa 27/20070,12%.260
.Odpowiedz na protest0,11%.245
.Wyniki przetargu - sprawa 26/20070,12%.272
.Wyniki przetargu - sprawa 27/20070,13%.285
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę piasku i żwiru0,14%.314
.Ogłoszenie o przetagru nieograniczonym na dostawę cementu0,14%.307
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę kruszywa lekkiego0,11%.258
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę zbrojenia0,14%.317
.Wyniki przetargu na dostawę kruszywa lekkiego0,11%.237
.Wyniki przetagu na dostawe zbrojenia0,10%.230
.Wyniki przetagu na dostawę kruszyw0,10%.230
.Wyniki przetargu na dostawę cementu0,10%.228
.Ogłoszenie o przetagu na dostawę kruszyw 5/20080,14%.311
.OGŁOSZENIE PRZETARG NA DOSTAWE CEMENTU NR 6/20080,14%.307
.OGŁOSZENIE PRZETARG DOSTAWA KRUSZYWA LEKKIE NR 7/20080,14%.313
.Ogłoszenie przetarg zbrojenie 8/20080,21%.464
.Wyniki przetargu 5/2008 dostawa kruszyw0,12%.261
.Wyniki przetargu 6/2008 dostawa cementu0,12%.268
.Wyniki przetargu 7/2008 dostawa kruszyw lekkich0,12%.274
.Wyniki przetargu 8/2008 dostawa kratownicy0,14%.308
.9/2008 przetarg ograniczony na "Modernizacje oszyszczalni ścieków w m. Pyrzyce"0,25%.564
.Odpowiedz na zapytanie do przetargu na modernizacje oczyszczalni ścieków w m. Pyrzyce0,13%.301
.Sprawa 10/2008 - ogłoszenie o postępowaniu na zawarcie umowy ramowej - cement0,11%.240
.Sprawa 11/2008- dostawa piach umowa ramowa0,10%.217
.Sprawa 10/2008 unieważnienie postępowania0,11%.258
.Sprawa 11/2008 unieważnienie postepowania0,11%.243
.Sprawa 12/2008 przetarg nieograniczony na dostawe kruszywa lekkiego0,18%.410
.Sprawa 12/2008 unieważnienie postępowania0,15%.331
.Sprawa 1/2009 przetarg na dostawę wywrotki z żurawiem0,14%.315
.Sprawa3/2009 przetarg nieograniczony umowa ramowa na dostawe cementu0,12%.261
.Sprawa4/2009 dostawa paliwa0,12%.273
.Sprawa 2/2009 przetarg nieograniczony na zawarcie umowy ramowej na dostawy kruszyw0,10%.233
.Sprawa 4/2009 odpowiedz na zapytania do specyfikacji0,10%.225
.Sprawa 1/2009 wyniki przetargu0,11%.249
.Sprawa 2/2009 wyniki przetargu0,11%.245
.Sprawa 3/2009 wyniki przetargu0,11%.240
.Sprawa 4/2009 wyniki0,13%.292
.Sprawa 5/2009 przetarg na leasing0,18%.397
.Sprawa 6/2009 przetarg na dostawę kruszyw0,14%.308
.5/2009 wyniki0,10%.227
.7/2009 kredyt nieograniczony na udzielenie kredytu0,14%.305
.Sprawa 7/2009 protest0,14%.324
.7/2009 odpowiedz na protest i uniewaznienie postepowania0,11%.254
.Sprawa 9/2008 uniewaznienie przetargu0,13%.295
.1/2010 pretarg ubezpieczenie0,14%.324
.1/2010 odpowiedzi na pytania do przetargu II0,11%.245
.1/2010 informacja o wyborze oferty0,13%.293
.2/2010 przetarg nieograniczony na dostawę śmieciarki0,13%.293
.3/2010 leasing śmieciarki0,14%.319
.2/2010 wybór oferty dostawa samochodu uywanego śmieciarka0,10%.219
.3/2010 wybór oferty leasing0,11%.251
.4/2010 przetarg na dostawe paliw płynnych0,11%.239
.4/2010 unieważnienie postępowania0,10%.215
.5/2010 przetarg paliwo0,14%.307
.Odpowiedz na zapytanie do przetargu sprawa 5/20100,09%.211
.5/2010 unieważnienie przetargu0,11%.247
.Sprawa 4/2009 wyniki0,08%.177
.Sprawa 4/2009 wyniki0,08%.175
.Dzierżawa pawilonu0,12%.263
.Zmiana terminu składania ofert na dzierżawe pawilonu handlowego0,09%.204
.1/2011 - kredyt0,11%.255
.1/2011 - odpowiedź na zapytanie do przetargu kredyt0,09%.210
.2/2011 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu0,15%.347
.2/2011 odpowiedzi na zapytania do SIWZ0,08%.177
.2/2011 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia0,07%.168
.2/2011 zmiana treści siwz0,10%.216
.2/2011 odpowiedz nr 2 do zapytania do SIWZ0,08%.189
.1/2011 unieważnienie postępowania kredyt0,09%.197
.3/2011 kredyt0,13%.303
.2/2011 informacja o wyborze oferty0,11%.247
.Informacja dodatkowa kredyt0,11%.258
.3/2011 wybór oferty kredyt0,15%.343
.5/2011 przetarg nieograniczony ubezpieczenie0,14%.323
.5/2011 modyfikacja SIWZ0,11%.250
.5/2011 odpowiedź na zapyytanie do przetargu0,09%.197
.5/2011 wybór oferty0,14%.306
.PROCEDURA DOTYCZĄCA ZAWIERANIA UMÓW1,00%.2249
.Ogłoszenie Przetarg "Budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach"2/20120,22%.487
.Ogłoszenie Przetarg "Modernizacja oczyszcalni ścieków w Pyrzycach" 1/20120,28%.623
.Przetarg "Modernizacja oczyszcalni ścieków w Pyrzycach" dodanie załącznika0,20%.441
.1/2012 odpowiedzi na zapytania do SIWZ0,15%.338
.2/2012 odpowiedź na zapytania do siwz0,16%.361
.Przetarg "Modernizacja oczyszcalni ścieków" dodanie załączników P11-EL+AKP-10-2 tom 1 i tom 20,15%.328
.Przetarg "Modernizacja oczyszczalni ścieków" dodanie załącznika P5-KB+ ZR-10-02.pdf0,17%.373
.1/2012 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia0,11%.245
.1/2012 zmiana treści siwz0,15%.328
.1/2012 odpowiedź do zapytań do SIWZ II0,15%.342
.2/2012 odpowiedź do zapytań SIWZ II0,18%.414
.1/2012 ogloszenie o zmianie ogłoszenia II 28.02.20120,11%.242
.1/2012 zmiana treści SIWZ II 28.02.20120,11%.255
.2/2012 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28.02.20120,12%.270
.2/2012 zmiana SIWZ 28.02.20120,12%.268
.1/2012 Przetarg "Modernizacja oczyszczalni ścieków" dodanie załączników0,15%.346
.1/2012 odpowiedzi do zapytań do SIWZ III0,18%.404
.2/2012 odpowiedzi do zapytan SIWZ III0,12%.263
.2/2012 zmiana siwz 06.03.20120,13%.287
.1/2012 zmiana treści SIWZ III 07.03.20120,15%.348
.1/2012 odpowiedzi do zapytań SIWZ cz. IV0,17%.384
.2/2012 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,24%.534
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/20120,26%.574
.Zaproszenie do składania ofert: usługa dozoru mienia0,56%.1258
.Informacja o wyborze oferty na dozór mienia0,44%.997
.Zapytanie o cenę - inwentaryzacja cmentarza1,26%.2828
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw płynnych - siwz0,10%.229
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw płynnych - ogłoszenie0,14%.324
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia0,13%.296
.3/2012 zmiana siwz0,13%.291
.3/2012 zawiadomienie o wyborze oferty0,16%.362
.1/2013 ogłoszenie przetarg Dostawa na podstawie umowy leasingu operacyjnego nowego samochodu pogrzebowego - karawan0,10%.219
.1/2013 unieważnienie postępowania0,07%.154
.2/2013 ogłoszenie przetarg na dostawę na podstawie umowy leasingu operacyjnego nowego samochodu pogrzebowego - karawan0,08%.187
.2/2013 zapytanie do przetargu na dostawę samochodu pogrzebowego - karawan0,08%.173
.2/2013 zawiadomienie o wyborze oferty0,17%.383
.3/2013 Ogłoszenie.Postępowanie o udzilelenie zamówienia na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach0,16%.353
.3/2012 Ponownezamieszczenie załączników0,12%.280
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10.04.2013r.0,13%.283
.Odpowiedzi na zapytania do przetargu 10.04.2013r.0,11%.256
.Zmiana treści SIWZ10.04.2013r.0,10%.221
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II 15.04.20130,10%.230
.Zmiana treści SIWZ II 15.04.2013 3/20130,11%.239
.3/2013 zawiadomienie o wynikach postępowania0,15%.344
.Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Pyrzycach0,27%.597
.4/2013 Odpowiedzi na pytania cz.I - Modernizacja oczyszczalni ścieków0,15%.334
.Zmiana treści siwz nr 10,15%.345
.Informacja o unieważnieniu postępowania 4/20130,18%.407
.Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pyrzycach 5/20130,24%.547
.Ogłoszenie dostawa paliw płynnych 6/20130,14%.312
.Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pyrzycach 5/2013 - zmiana terminu0,23%.514
.6/2013 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty0,19%.436
.6/2013 Informacja o wyborze oferty - II0,17%.381
.Informacja o wyborze wykonawcy 5/20130,23%.519
.Informacja o udzieleniu zamówinia 5/20130,18%.398
.7/2013 ogłoszenie przetarg Ubezpieczenie0,17%.389
.7/2013 zmiana ogłoszenia0,14%.311
.7/2013 zmiana SIWZ0,12%.273
.7/2013 Ubezpieczenie zmiana SIWZ II0,11%.253
.7/2013 Ubezpieczenie - odpowiedzi na pytania0,12%.274
.7/2013 Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty - Ubezpieczenie0,14%.305
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw płynnych - siwz0,06%.140
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw płynnych - siwz0,06%.139
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw płynnych - siwz0,06%.139
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw płynnych - siwz0,06%.139
.Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych0,80%.1802
.Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego - wzór umowy0,54%.1225
.Informacja o wyborze oferty Materiały promocyjne0,53%.1185
.Komórki Organizacyjne0,47%.1065
.Komórki Organizacyjne0,46%.1042
.Komórki Organizacyjne0,46%.1040
.Komórki Organizacyjne0,46%.1029
.Komórki Organizacyjne0,46%.1028
.Komórki Organizacyjne0,46%.1028
.Komórki Organizacyjne0,46%.1028
.Ogłoszenie dostawa paliw płynnych 6/20130,07%.164
.Ogłoszenie dostawa paliw płynnych 6/20130,07%.163
.Ogłoszenie dostawa paliw płynnych 6/20130,07%.163
.Ogłoszenie dostawa paliw płynnych 6/20130,07%.163
.Sprawa 5/2009 przetarg na leasing0,04%.88
.Ogłoszenie dostawa paliw płynnych 6/20130,06%.145
.1/2015 Dostawa paliw płynnych ogłoszenie0,12%.265
.1/2015 zmiana SIWZ oraz odpowiedż na zapytanie0,09%.194
.1/2015 zmiana siwz i odpowiedż do przetargu na dostawę paliw0,08%.187
.1/2015 Unieważnienie przetargu0,10%.218
.2/2015 dostawa paliw płynnych - ogłoszenie0,11%.253
.2/2015 odpowiedż na zapytanie0,10%.236
.2/2015 odpowiedź na zapytanie i zmiana siwz0,12%.276
.2/2015 zawiadomienie o wyborze oferty0,13%.292
.2/2015 uniewaznienie przetargu0,12%.260
.3/2015 ogłoszenie dostawa paliw płynnych0,13%.286
.3/2015 odpowiedż na pytanie do przetargu0,10%.219
.3/2015 zawiadomienie o wyborze0,10%.222
.4/2015 ogłoszenie przetarg ubezpieczenie0,12%.270
.Ogłoszenie dostawa paliw płynnych 6/20130,06%.131
.Ogłoszenie dostawa paliw płynnych 6/20130,06%.129
.Ogłoszenie dostawa paliw płynnych 6/20130,06%.128
.Ogłoszenie dostawa paliw płynnych 6/20130,06%.128
.4/2015 zmiana siwz0,10%.218
.4/2015 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia0,10%.215
.4/20158 odpowiedzi na pytania do SIWZ0,09%.196
.4/2015 odpowiedzi na zapytania do SIWZ II0,10%.221
.4/2015 zawiadomienie o wyborze oferty Ubezpieczenie0,11%.253
.Powitanie0,34%.765
.Powitanie0,34%.763
.1/2016 Ogłoszenie przetarg nieograniczony na "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę infrastruktury wod-kan w Pyrzycach0,12%.279
.1/2016 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 05.04.20160,11%.248
.1/2016 zmiana SIWZ, odpowiedzi na pytania Wykonawców0,11%.251
.1/2016 pytania i odpowiedzi do SIWZ II0,12%.260
.1/2016 zmiana SIWZ II0,13%.284
.1/2016 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,12%.277
.2/2012 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,05%.123
.2/2012 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,05%.121
.2/2012 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,05%.120
.2/2012 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,05%.120
.2/2012 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,05%.120
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/20120,03%.60
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/20120,03%.58
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/20120,03%.57
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/20120,03%.57
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/20120,03%.57
.Ogłoszenie o zamówieniu 2/20160,09%.206
.2/2016 dotyczy ponownego zamieszczenia na stronie SIWZ0,06%.144
.2/2016 dotyczy omyłki w numeracji punktów w SIWZ0,05%.123
.2/2016 informacja o zamieszczeniu odpowiedzi na pytania, zmiany siwz oraz zmiany ogłoszenia0,07%.150
.2/2016 informacja o zamieszczeniu odpowiedzi na pytania, zmianie SIWZ, zmianie ogłoszenia i załącznika nr 2.0,06%.143
.2/2016 informacja o zamieszczeniu odpowiedzi na pytania zmiana siwz III 25.11.20160,07%.160
.2/2016 informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust 5 PZP0,04%.95
.2/2016 unieważnienie przetargu0,04%.98
.3/2016 ogłoszenie o zamówieniu na dostawę samochodu z zabudowanym urządzeniem hakowym oraz żurawiem.0,10%.235
.3/2016 odpowiedz na pytania do przetargu0,07%.149
.3/2016 informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 Ustawy PZP0,07%.153
.3/2016 zawiadomienie o wyborze oferty0,07%.158
.1/2017 ogłoszenie o zamówieniu Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w. Brzesko gm. Pyrzyce0,13%.290
.2/2017 ogłoszenie o zamówieniu Usługa leasingu operacyjnego0,08%.190
.2/2017 leasing odpowiedź na pytania 20.01.20170,09%.193
.2/2017 odpowiedzi na pytania i zmiana siwz 20.01.20170,09%.200
.2/2017 odpowiedzi na pytania 23.01.20170,09%.210
.2/2017 odpowiedzi na pytania IV0,09%.193
.2/2017 zamieszczenie opisu przedmiotu leasingu z oferty dostawcy0,09%.195
.2/2017 odpowiedż na pytania V oraz zmiana SIWZ0,09%.201
.2/2017 odpowiedz 26.01.20170,08%.186
.2/2017 informacja na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy PZP0,08%.189
.2/2017 informacja o wyborze oferty0,10%.216
.1/2017 odpowiedzi na pytania do przetargu. 31.01.20170,09%.203
.1/2017 informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust. 5 PZP0,10%.227
.2/2012 odpowiedź do zapytań SIWZ II0,02%.36
.2/2012 odpowiedź do zapytań SIWZ II0,02%.34
.2/2012 odpowiedź do zapytań SIWZ II0,01%.33
.2/2012 odpowiedź do zapytań SIWZ II0,01%.33
.2/2012 odpowiedź do zapytań SIWZ II0,01%.33
.2/2011 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu0,01%.29
.2/2011 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu0,01%.27
.2/2011 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu0,01%.26
.2/2011 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu0,01%.26
.2/2011 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu0,01%.26
.3/2017 ogłoszenie dostawa paliw płynnych0,07%.157
.3/2017 informacja o wyniku postępowania0,07%.154
.4/2017 ogłoszenie usługa portierska0,07%.155
.4/2017 usługa portierska - informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust 5 PZP.0,07%.156
.4/2017 informacja o wyniku postępowania - wybór najkorzystniejszej oferty.0,07%.160
.Sprawa 7/2009 protest0,04%.90
.Sprawa 7/2009 protest0,04%.88
.Sprawa 7/2009 protest0,04%.87
.Sprawa 7/2009 protest0,04%.87
.Sprawa 7/2009 protest0,04%.84
.Sprawa 7/2009 protest0,04%.82
.Sprawa 7/2009 protest0,04%.81
.Sprawa 7/2009 protest0,04%.81
.Sprawa 7/2009 protest0,04%.81
.Sprawa 7/2009 protest0,04%.81
.4/2017 informacja o wyniku postępowania - wybór najkorzystniejszej oferty.0,06%.136
.4/2017 informacja o wyniku postępowania - wybór najkorzystniejszej oferty.0,06%.134
.4/2017 informacja o wyniku postępowania - wybór najkorzystniejszej oferty.0,06%.133
.4/2017 informacja o wyniku postępowania - wybór najkorzystniejszej oferty.0,06%.133
.4/2017 informacja o wyniku postępowania - wybór najkorzystniejszej oferty.0,06%.133
.4/2017 informacja o wyniku postępowania - wybór najkorzystniejszej oferty.0,06%.133
.Sprawa 7/2009 protest0,03%.74
.Sprawa 7/2009 protest0,03%.72
.Sprawa 7/2009 protest0,03%.71
.Sprawa 7/2009 protest0,03%.71
.Sprawa 7/2009 protest0,03%.71
.Sprawa 7/2009 protest0,03%.70
.Sprawa 7/2009 protest0,03%.70
.Sprawa 7/2009 protest0,03%.69
.Sprawa 7/2009 protest0,03%.69
.Sprawa 7/2009 protest0,03%.69
.Sprawa 7/2009 protest0,03%.68
.Sprawa 7/2009 protest0,03%.68
.Sprawa 7/2009 protest0,03%.67
.Sprawa 7/2009 protest0,03%.67
.Sprawa 7/2009 protest0,03%.67
.Sprawa 7/2009 protest0,02%.46
.Sprawa 7/2009 protest0,02%.45
.Sprawa 7/2009 protest0,02%.45
.Sprawa 7/2009 protest0,02%.45
.5/2011 przetarg nieograniczony ubezpieczenie0,00%.9
.5/2011 przetarg nieograniczony ubezpieczenie0,00%.7
.5/2011 przetarg nieograniczony ubezpieczenie0,00%.6
.5/2011 przetarg nieograniczony ubezpieczenie0,00%.6
.5/2011 przetarg nieograniczony ubezpieczenie0,00%.6
.5/2011 przetarg nieograniczony ubezpieczenie0,00%.6
.Informacja o ochronie danych osobowych. Wyznaczenie IODO0,09%.194
.7/2009 kredyt nieograniczony na udzielenie kredytu0,01%.12
.7/2009 kredyt nieograniczony na udzielenie kredytu0,00%.10
.7/2009 kredyt nieograniczony na udzielenie kredytu0,00%.9
.7/2009 kredyt nieograniczony na udzielenie kredytu0,00%.9
.7/2009 kredyt nieograniczony na udzielenie kredytu0,00%.9
.7/2009 kredyt nieograniczony na udzielenie kredytu0,00%.9
.7/2009 kredyt nieograniczony na udzielenie kredytu0,00%.8
.7/2009 kredyt nieograniczony na udzielenie kredytu0,00%.8
.1/2012 zmiana treści SIWZ III 07.03.20120,01%.14
.1/2012 zmiana treści SIWZ III 07.03.20120,01%.12
.1/2012 zmiana treści SIWZ III 07.03.20120,00%.11
.1/2012 zmiana treści SIWZ III 07.03.20120,00%.11
.1/2012 zmiana treści SIWZ III 07.03.20120,00%.11
.1/2012 zmiana treści SIWZ III 07.03.20120,00%.11
.Zapytanie o cenę - inwentaryzacja cmentarza0,06%.133
.Zapytanie o cenę - inwentaryzacja cmentarza0,06%.131
.Zapytanie o cenę - inwentaryzacja cmentarza0,06%.130
.Zapytanie o cenę - inwentaryzacja cmentarza0,06%.130
.Zapytanie o cenę - inwentaryzacja cmentarza0,06%.130
.Zapytanie o cenę - inwentaryzacja cmentarza0,06%.130
.Informacja o unieważnieniu postępowania 4/20130,01%.26
.Informacja o unieważnieniu postępowania 4/20130,01%.24
.Informacja o unieważnieniu postępowania 4/20130,01%.23
.Informacja o unieważnieniu postępowania 4/20130,01%.23
.Informacja o unieważnieniu postępowania 4/20130,01%.23
.Informacja o unieważnieniu postępowania 4/20130,01%.23
.Informacja o unieważnieniu postępowania 4/20130,01%.21
.Informacja o unieważnieniu postępowania 4/20130,01%.19
.Informacja o unieważnieniu postępowania 4/20130,01%.16
.Informacja o unieważnieniu postępowania 4/20130,01%.16
.Informacja o unieważnieniu postępowania 4/20130,01%.16
.Informacja o unieważnieniu postępowania 4/20130,01%.16
.Informacja o unieważnieniu postępowania 4/20130,01%.15
.Informacja o unieważnieniu postępowania 4/20130,01%.15
.Informacja o unieważnieniu postępowania 4/20130,01%.15
.Informacja o unieważnieniu postępowania 4/20130,01%.15
.Informacja o unieważnieniu postępowania 4/20130,01%.14
.Informacja o unieważnieniu postępowania 4/20130,01%.14
.Informacja o unieważnieniu postępowania 4/20130,01%.14
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw płynnych - ogłoszenie0,02%.34
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw płynnych - ogłoszenie0,01%.32
.Przetarg na dostawę fabtycznie nowego samochodu specjalistycznego typu smieciarka 1/20180,03%.78
.1/2018 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia0,02%.34
.Ogłoszenie samochód do selektywnej zbiórki odpadów 2/20180,03%.68
.1/2018 odpowiedzi na pytania do przetargu0,02%.44
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw płynnych - ogłoszenie0,01%.31
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw płynnych - ogłoszenie0,01%.31
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw płynnych - ogłoszenie0,01%.31
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw płynnych - ogłoszenie0,00%.10
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw płynnych - ogłoszenie0,00%.10
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw płynnych - ogłoszenie0,00%.10
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw płynnych - ogłoszenie0,00%.10
.1/2018 odpowiedzi na pytania do przetargu, zmiana siwz, zmiana załącznika nr 10,02%.46
.1/2018 odpowiedzi na pytania do przetargu.0,02%.46
.Sprawa 7/2009 protest0,01%.16
.Sprawa 7/2009 protest0,01%.14
.1/2018 informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust. 5 PZP0,02%.53
.2/2018 informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust. 5 PZP0,02%.40
.2/20180,02%.34
.2/2018 unieważnienie-ogłoszenie z BZP0,02%.40
.3/2018 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dostawa samochodu do selekcji0,03%.69
.3/2018 odpowiedź na pytania do przetargu0,02%.35
.1/2018 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty0,02%.40
.4/2018 ogłoszenie o przetargu leasing śmieciarki0,02%.55
.3/20180,02%.38
.4/2018 odpowiedź na pytania do przetargu, zmiana siwz.0,02%.40
.4/2018 zmiana ogłoszenia0,01%.33
.3/2018 informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust. 5 PZP0,02%.39
.4/2018 odpowiedż na pytanie, informacja finansowa za 8 miesięcy 20180,01%.29
.3/2018 unieważnienie postępowania0,01%.30
.4/2018 informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust. 5 PZP0,01%.33
.5/2018 ogłoszenie przetarg samochód selekcja0,03%.71
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw płynnych - ogłoszenie0,00%.6
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw płynnych - ogłoszenie0,00%.4
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw płynnych - ogłoszenie0,00%.3
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw płynnych - ogłoszenie0,00%.3
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw płynnych - ogłoszenie0,00%.3
.3/2012 sukcesywna dostawa paliw płynnych - ogłoszenie0,00%.3
.4/2018informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty0,02%.38
.5/2018 odpowiedź na pytanie do przetargu0,01%.33
.5/2018 odpowiedż na pytanie do przetargu0,01%.32
.5/2018 zmiana zapisów załącznika nr 10,01%.23
.5/2018 informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust 5 PZP0,02%.42
.Sprawa 7/2009 protest0,00%.10
.Sprawa 7/2009 protest0,00%.8
.Sprawa 7/2009 protest0,00%.7
.5/2018 informacja o wyborze oferty0,02%.37
.6/2018 ogłoszenie przetarg leasing0,02%.42
.6/2018 zmiana siwz0,01%.29
.6/2018 Informacja z otwarcia w trybie art. 86 ust. 50,01%.29
.6/2018 informacja o wyborze oferty0,01%.24
.2/2010 przetarg nieograniczony na dostawę śmieciarki0,00%.7
.2/2010 przetarg nieograniczony na dostawę śmieciarki0,00%.5
.2/2010 przetarg nieograniczony na dostawę śmieciarki0,00%.4
.2/2010 przetarg nieograniczony na dostawę śmieciarki0,00%.4
.2/2010 przetarg nieograniczony na dostawę śmieciarki0,00%.4
.2/2010 przetarg nieograniczony na dostawę śmieciarki0,00%.4
.OGÓLNA POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH0,01%.21
.Sprawa 7/2009 protest0,00%.3
.Sprawa 7/2009 protest0,00%.1
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 58160